ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ


Сайта и услугите предлагани в него функционират при условията и правилата, споменати по-долу. Използването на уеб сайта предполага приемане на всички изброени правила и условия. Следователно, ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за ползване на този сайт, той има право да се въздържи от ползването му, в противен случай автоматично се счита, че потребителят приема всички условия.

 

 

СИГУРНОСТ


Системата има най-съвременните и утвърдени приложения за сигурност, които се отнасят до личната информация на потребителите, както и до непрекъсната доставка на услуги.

 

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА 3-ТИ СТРАНИ


Колор Боя ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предназначава за трети лица или компании информацията, която вие ни поверявате. Единствено изключение от този ангажимент прави случай, при който клиентът е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на неговите потребители от престъпни/нечестни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

 

 

КОНТРОЛ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Нашата компания има достъп до Вашите данни, посочени при регистрацията Ви.

С регистрацията си като потребител, Вие потвърждавате и се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани за цели, свързани с Вашата регистрация, при спазване на Закона за защита на личните данни.

Съдържанието на този уебсайт – текст, снимки и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Колор Боя ЕООД и неговите партньори, предоставили съответната информация.

Всяко неразрешено ползуване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други на част или цялото съдържание на сайта без изрично разрешение на Колор Боя ЕООД е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред.