Боята се състои от четири основни елемента. Това са пигменти, свързващи вещества, химически добавки и разтворители. Пигментите са под формата на прах. Придават на боята цвят, покритие, яркост и трайност. Придават на боята устойчивост срещу слепване, твърдост и устойчивост срещу външи намеси. Свързващите вещества задържат пигментите в едно, като по този начин излиза наяве цвета на боята. Химическите добавки се използват за подобряване качеството на боята. Например – устойчиви срещу мухъл. Разтворителите са летливи и когато се прилагат, имат за цел да не променят качествата на боята.

Подготовката на повърхността преди нанасянето на боята е от първостепенно значение. Не трябва да се боядисват мръсни повърхности. Те трябва да се почистят добре от мръсотията. След като почистим повърхността за по-добро прилепване на боята и по- икономичното й използване, задължително трябва да грундираме повърхността. Има различни видове грунд за дървени метални и бетонови повърхности.