За разлика от вътрешното, външното боядисване изисква по-професионална работа. При външното боядисване за препоръчване е да се доверите на майстор. Имайте предвид, че метеорологичните условия навън могат да се отразят на работата с боята.